Volwassenen

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie zeer beperkt vergoed.
Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan wordt de behandeling vaak wel vergoed. Wilt u weten hoeveel fysiotherapie bij u uit uw aanvullende verzekering vergoed wordt, raadpleeg dan uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
De eerste negen behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden wel vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut, een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Binnen ons centrum is dit Karen Dalman.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2014 als basisregel dat de eerste negen behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog negen extra behandelingen als de eerste negen behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben.
Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Bekijk uw polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar aan het begin van jaar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis voor de vergoeding voor fysiotherapie daarom goed.
Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u op 1 januari 2016  pas weer een nieuwe zorgverzekering afsluiten.
Controleer van tevoren of uw verzekering fysiotherapie geheel of gedeeltelijk dekt. Wanneer u niet of beperkt verzekerd bent voor fysiotherapie, moet u (een deel van) uw behandeling zelf betalen.