Fysiotherapie De Keyzer is onderdeel van het gezondheidscentrum De Keyzer en beschikt over ruime oefenzaal van 100m2 met verschillende kracht- en cardioappartuur en vrije ruimte voor coördinatie- en stabilisatie-oefeningen.

In het SAG gezondheidscentrum werken verder:
Huisartsen,
Logopodisten,
Maatschappelijk werkers,
Diëtisten,
Kinder- en jeugdpsychiaters,
Mantelzorgers en
Consulatiebureau-verpleegkundigen

Kijk hier voor meer informatie over gezondheidscentrum De Keyzer.