Na een operatie kan het zo zijn dat u hulp nodig heeft om te herstellen. Immers, een goede revalidatie  verzekert u van de beste uitkomsten na een operatie.

De chirurg verwijst u naar een fysiotherapeut om u te helpen te revalideren. Binnen fysiotherapie De Keyzer hebben wij verschillende therapeuten die gespecialiseerd zijn in revalidatie.

Tijdens de eerste afspraak wordt er middels een anamnese en lichamelijk onderzoek  een persoonlijk revalidatieplan opgesteld. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld tijdens de revalidatie.