De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van clienten in de zorg.
De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts of paramedicus een patient gaat onderzoeken, is er sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst.

Mocht u informatie willen over uw rechten en plichten, of vragen hebben over de WGBO dan kunt u dit vinden op de website van de Rijksoverheid.
Daarnaast kunt u ook altijd bij uw behandelend arts of paramedicus informeren naar uw rechten en plichten.