Onze beroepsvereniging heeft vandaag een advies gegeven mbt het fysiotherapeutisch handelen. Dit advies kan nog veranderen, indien de overheid kiest voor een andere manier om het corona virus te bestrijden.

De triage leidt tot de volgende indeling:

 1. patiënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
  2
 2. patiënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:
  a. (neus)verkoudheid
  b. hoesten, kuchen of niezen
  c. loopneus
  d. keelpijn
  e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
  f. kortademigheid
  g. hoofdpijn
  h. branderige ogen
  i. moeheid
  j. je ziek voelen
  k. diarree
 3. patiënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde
  verschijnselen.
  Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt
  overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt ook voor
  digitale behandeling kiezen.
  Benadering patiënten uit categorie 1 en 2
  a) uitstel van behandeling waar mogelijk
  b) wanneer uitstel niet mogelijk is -> handelen alsof Corona besmetting aanwezig c.q.
  vastgesteld is.
  De voorkeursoptie voor behandeling van deze patiënten is een interventie op afstand
  via digitale middelen.