Myrna Elstrodt heeft zich de afgelopen maanden op het gebied van Covid bijgeschoold door middel van verschillende cursussen, webinars en literatuur. Hierdoor heeft zij de benodigde kennis en een nauw samenwerkingsverband opgebouwd met huisartsen, ergotherapie en logopedie.

Heeft u restklachten na het doormaken van Covid-19 en komt u er zelf niet uit? Vraag u huisarts om een verwijzing voor longrevalidatie!

Covid – revalidatie wordt 50 x vanuit de basis verzekering vergoed voor 6 maanden mits u een verwijzing heeft van de huisarts. U dient binnen 1 maand na verwijzing te starten met fysiotherapie.

Zijn de klachten na 6 maanden nog niet beter? Dan kan uw arts de machtiging verlengen met 6 maanden.