Vanaf 1 januari 2022 hebben wij als praktijk helaas moeten besluiten geen contract meer aan te gaan met Menzis. Dit betekent voor u als patiënt dat u van ons een factuur voor de behandeling zult ontvangen. Deze kunt u zelf indienen bij de verzekeraar. Echter wordt vaak niet het volledige bedrag vergoed.

Mocht u hierdoor uw verzekeraar willen wijzigen, dan kunt u tot 31-12-2021 uw huidige verzekering opzeggen en tot 01-02-2022 een nieuwe verzekering afsluiten.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Team fysiotherapie de Keyzer

Czaar Peterstraat 4

1018 PR Amsterdam

020-6271429 info@sag-fysiotherapie.nl

www.sag-fysiotherapie.nl