Dry needling is een nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Drydry neeldling needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur.

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ‘energie’ in het lichaam.
Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specifieke punten, de zogenaamde ‘triggerpoints’ en is geen energiebehandeling.

Wat is een triggerpoint ?

Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt.
De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze vaak de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

  • pijn / stijfheid, lokaal in een spier; pijn ‘op afstand’
  • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
  • verminderde kracht in de betrokken spier(en)
  • pijn ontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
  • koude, warmte, rillingen, hoofdpijn, duizeligheid

Een aantal van deze klachten zult u wellicht herkennen.

De fysiotherapeut zal allereerst door middel van een gesprek en gericht onderzoek uw klachten analyseren. Daarna worden de spieren nader onderzocht, die mogelijk uw pijn veroorzaken. Specifiek wordt in die spieren gezocht naar die bewuste triggerpoints. Precies die plaatsen zal de fysiotherapeut gaan behandelen om de spieren te ontspannen.

Klik ook eens op de website voor nadere informatie omtrent dry needling: www.dryneedling.nl