Fysiotherapie bij Covid

Hoewel er nog veel onduidelijk is over revalidatie van coronapatiënten, zijn experts het er over eens dat specialisatie op het gebied van longaandoeningen een sterke basis vormt om coronapatiënten te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject.

In de praktijk zijn ook speciale trainingsuren geopend voor patiënten het Covid – 19 virus hebben doorgemaakt. Hierdoor kunnen zij vaker per week zelfstandig aan hun revalidatie werken. Myrna Elstrodt volgt zoveel mogelijk bijscholing die aanwezig is op het gebied van Corona revalidatie.

Algemene adviezen

Je bent in behandeling bij een Chronisch ZorgNet therapeut die is gespecialiseerd in het herstel na een corona-infectie. Samen werken jullie aan jouw herstel. Wanneer nodig, kan de Chronisch ZorgNet therapeut jou ook in contact brengen met een diëtist, ergotherapeut of psycholoog in de buurt.

De volgende adviezen kan je zelf thuis opvolgen.

Blijf in beweging, ook als je klachten hebt!

 • Wandel en fiets meerdere keren per dag 10-20 minuten (als dat gaat).
 • Beweeg op een lage intensiteit. Je moet hele zinnen kunnen blijven praten tijdens het bewegen.
 • Rust na het oefenen goed uit.
 • Probeer elke dag iets meer te bewegen

Doe ieder uur een ademhalingsoefening

 • De fysiotherapeut geeft jou ademhalingsoefeningen mee die je thuis kan doen.

Ademhalingsoefening bij benauwdheid

 • De fysiotherapeut vertelt je welke oefening je kan doen als je benauwd bent. Hiermee kan je de benauwdheid verlichten.

Train je spierkracht

 • De fysiotherapeut geeft je oefeningen mee die het beste bij jou passen. Bespreek met de fysiotherapeut hoe vaak je deze doet.

Eet gezond

 • Eet gevarieerd en zoveel mogelijk verse producten.
 • Eet eiwitrijk, bijv. vlees, noten, zuivel en kaas

Start vandaag nog met een gezondere leefstijl

 • Neem de tijd voor je herstel: langzamer is in dit geval sneller!
 • Verdeel activiteiten over de dag en neem tussendoor rust.
 • Zorg dat je voldoende slaapt.
 • Verlaag elke vorm van stress en angst; breng meer tijd door in de natuur (tuin, park of bos).
 • Rook je? Stop met roken of zoek hulp bij het stoppen
 • Zorg voor een schone leefomgeving en lucht de kamers in huis regelmatig door.

Wil je meer informatie?

Via www.coronalongplein.nl kan je meer informatie vinden over (het herstel na) corona. Ook kan je hier ervaringen delen en in contact komen met lotgenoten.

Fysiotherapie bij COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:

 • Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
 • Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Epidemiologie en maatschappelijke impact 

In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD. Jaarlijks komen er ruim 10.000 mensen met chronische bronchitis en 27.000 mensen met longemfyseem bij. De voorspelling is dat het absolute aantal patiënten met COPD tot 2040 met 36% zal stijgen. Momenteel is COPD de vijfde meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland, met een stijgend aantal sterfgevallen gedurende de laatste jaren. De zorgkosten van COPD bedragen in Nederland circa 1 miljard euro per jaar (in 2015).

Ruim één derde (37%) van de patiënten met COPD is deels of volledig arbeidsongeschikt. Daarnaast lopen deze patiënten een verhoogd risico op ziekenhuisopnames en heropnames ten gevolge van longaanvallen. Meer dan 50% van de patiënten met COPD wordt binnen één jaar na ontslag weer opgenomen. Dit leidt tot hoge maatschappelijke kosten in Nederland, welke zijn geschat op 415 miljoen euro per jaar (in 2013).  (uit concept richtlijn COPD KNGF 2019)  

Beïnvloeden van risicofactoren 

Roken is de belangrijkste oorzaak van het chronisch ontstekingsproces in de longen. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere oorzaken dit ontstekingsproces veroorzaken, zoals onder andere oorzaken luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren. Factoren als erfelijkheid, andere ziektes en het aantal longaanvallen hebben grote invloed op het beloop, maar zijn niet altijd direct te beïnvloeden. 

Veel leefstijlfactoren zoals roken, voeding en beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en de eventuele comorbiditeiten. Stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging zijn factoren die wél zelf te beïnvloeden zijn. Deze leefstijlfactoren zijn daarom een van de belangrijke aandachtspunten in de behandeling bij een Chronisch ZorgNet therapeut.

De fysiotherapeut gespecialiseerd in COPD

De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie worden gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen. Door de veelal langdurige behandelrelatie tussen patiënt en therapeut kan daarnaast bij uitstek aandacht worden besteed aan leefstijlverandering. Alle Chronisch ZorgNet therapeuten hebben hier gedegen kennis over.

Ook kan het dagelijkse functioneren door de vele contactmomenten goed gemonitord en gesignaleerd worden en worden andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld indien nodig. Hierdoor kan de beste zorg op maat aan de patiënt gegeven worden. Hiervoor is multidisciplinair samenwerken noodzakelijk, wat gestimuleerd en ondersteund wordt door het landelijke systeem van Chronisch ZorgNet.

Welke longpatiënten komen in aanmerking voor beweegtherapie bij een fysiotherapeut?

Naast de COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten terecht bij de fysiotherapeut. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Verschillende diagnoses van longaandoeningen kunnen fysiotherapeutisch behandeld worden door de fysiotherapeuten van Chronisch ZorgNet, gespecialisserd in de behandeling van longpatiënten. De meest voorkomende medische diagnose is COPD, maar ook andere longaandoeningen, zoals astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen komen voor. Beweegtherapie voor alle COPD-patiënten, training voor en na longtransplantaties en tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen kunnen allen door Chronisch ZorgNet fysiotherapeuten, gespecialiseerd in longaandoeningen, uitgevoerd worden.

Bron: Chronisch zorgnet.