KINDERFYSIOTHERAPIE SPELENDERWIJS OEFENEN VAN ZINTUIGEN EN MOTORIEK

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ BABY’S

Vaak geldt, hoe eerder het kind behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Signalen die bij zuigelingen kunnen wijzen op motorische problemen zijn:

 – Motorische ontwikkelingsachterstand

 – asymmetrie / voorkeurshouding

 – overstrekken

 – Billenschuiven

– lage spierspanning en weinig kracht

 – passiviteit / moeite met houdingsveranderingen

 – onrust / huilbaby

 – Cerebrale parese, spina bifida

 – Pre-/dysmature kind; te vroeg geborene

 – Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ HET JONGE KIND

Signalen die kunnen wijzen op motorische problemen bij kinderen in de peuter leeftijd zijn:

 – Motorische ontwikkelingsachterstand

 – Niet kunnen lopen of een afwijkend looppatroon

 – Mentale retardatie

 – Cerebrale parese

 – Lage of hoge spierspanning

 – Orthopedische afwijkingen

 – Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

 – Ademhalingsproblematiek

KINDERFYSIOTHERAPIE BIJ HET SCHOOLGAANDE KIND

Op deze leeftijd kunnen motorische problemen ook op sociaal gebied invloed hebben omdat deze kinderen niet goed mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Signalen die bij schoolgaande kinderen kunnen wijzen op motorische problemen zijn:

 – Motorische ontwikkelingsachterstand

– Motorische onhandigheid

– Houterig bewegen

 – Evenwicht problemen, veel vallen

 – Mentale retardatie

 – Cerebrale parese

 – Sensomotorische problemen

 – Moeite met buitenspelen / gym / sport

 – Vaak dingen uit handen laten vallen / omstoten

– Schrijfproblemen

– Moeite met aan-/uitkleden

 – Moeite met knopen/ritsen/veters

 – Bewegingsangst

– Houdingsproblemen (slappe houding / slecht lichaamsgevoel)

 – Ademhalingsproblematiek

– Overgewicht

HOE WERKT DE KINDERFYSIOTHERAPEUT? Een kind kan via verschillende wegen worden aangemeld bij de kinderfysiotherapeut, een verwijzing van een arts is tegenwoordig niet meer noodzakelijk. De kinderfysiotherapeut zal een uitgebreide intake doen waarin een onderzoek uitgevoerd wordt om het motorisch probleem in kaart te brengen. De ouders, leerkracht, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij informatie kunnen geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Nadat het onderzoek is afgerond zullen de bevindingen worden besproken en kan er een behandelplan opgesteld worden