Ook al doen wij fysiotherapeuten nog zo goed ons best, het kan altijd voorkomen dat er dingen mislopen of dat u niet tevreden bent. Daarom maakt een goede klachtenregeling onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van SAG.

Heeft u een klacht? Dan is het raadzaam om dit eerst met uw behandelend fysiotherapeut te bespreken. Voelt u zich daarvoor te bezwaard, dan kunt u ook uw klacht bespreken met een van de andere therapeuten in het centrum of met centrummanager Olga Hulsman.

U kunt deze informatie over de klachtenprocedure ook hier vinden.

Levert een persoonlijk gesprek of de bemiddeling niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook gebruik maken van de klachtenprocedure van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).  Meer informatie op www.KNGF.nl

Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van u, de patiënt. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts of paramedicus een patiënt gaat onderzoeken, is er sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst.

Mocht u informatie willen over uw rechten en plichten, of vragen hebben over de WGBO dan kunt u dit vinden op de website van de Rijksoverheid.
Daarnaast kunt u ook altijd bij uw behandelend arts of paramedicus informeren naar uw rechten en plichten.