Intake/eerste behandeling
Intake en onderzoek maximaal 30 minuten€ 53,75
Intake en onderzoek en behandeling maximaal 60 minuten€ 97,50
Behandeling
Zitting fysiotherapie maximaal 30 minuten€ 43,75
Zitting manuele therapie maximaal 30 minuten€ 53,75
Zitting bekkenfysiotherapie maximaal 30 minuten€ 53,75
Zitting kinderfysiotherapie maximaal 30 minuten€ 53,75
Zitting fysiotherapie aan huis maximaal 30 minuten€ 65,25
Rapporten
Eenvoudige, korte rapporten maximaal 30 minuten€ 45,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten maximaal 60 minuten€ 90,00

Behandeling aan huis 

Behandelingen aan huis zijn alleen mogelijk op verwijzing van een huisarts of specialist.


Niet nagekomen afspraak

Tot 24 uur van tevoren kunt u kosteloos uw afspraak annuleren. Daarna hanteren wij onderstaande tarieven:

Fysiotherapie€ 35,00
Manuele fysiotherapie of bekkenfysiotherapie€ 45,00

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed, in sommige gevallen vanuit de basisverzekering. In dat laatste geval valt de behandeling vaak onder het eigen risico. Bel uw verzekering of check uw polisvoorwaarden om te kijken hoeveel vergoedingen er in uw pakket zitten. Voor vergoedingen vanuit de basisverzekering is altijd een verwijzing van een arts nodig.

Bent u geopereerd, of valt u onder één van de aandoeningen op de zogeheten chronische lijst? Dan vallen de eerste 20 behandelingen onder de aanvullende verzekering. De chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Informatie over vergoedingen voor fysiotherapie vind u ook op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Vanaf behandeling 21 valt deze voor een ‘X’ termijn onder de basisverzekering (zolang fysiotherapie als gevolg van uw ongeval nodig is, maximaal een jaar).


Informatie over vergoedingen voor:

Bekkenfysiotherapie

Bij urine-incontinentie krijgt u maximaal de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Fysiotherapie bij artrose

Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u maximaal de eerste 12 behandelingen fysiotherapie vergoed.

Fysiotherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen)

Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u maximaal de eerste 37 behandelingen fysiotherapie per jaar vergoed. Dit traject kan eenmalig gevolgd worden. Een tweede traject kan alleen door een arts worden aangevraagd.

Fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij COPD wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een verwijzing van een huisarts of longarts. Het aantal behandelingen per jaar is voor iedereen anders. Dit wordt bepaald aan de hand van een stroomschema door uw arts of fysiotherapeut. U vindt dit stroomschema hier:

> Stroomschema ‘Aanspraken COPD Basisverzekering 2021’ van de KNGF (PDF).


Verzekeraars

Wij hebben voor 2024 géén contract afgesloten met CZ, Menzis, Caresq en Zorg en Zekerheid. Wat dit voor u betekent, alsook een overzicht van de wel- en niet-gecontracteerde verzekeraars, vindt u op de pagina Verzekeringeninformatie.

Heeft u nog vragen? Bel dan met uw verzekeraar of vraag het aan uw therapeut.


Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest