Overzicht verzekeraars 2024

WEL EEN CONTRACT IN 2024GEEN CONTRACT IN 2024
Zilveren Kruis
– Zilveren Kruis
– Interpolis
– FBTO
– De Friesland
Menzis
– Menzis
– Anderzorg
– Hema
– PMA
DSW
– DSW
– Stad Holland
– In Twente
CZ
– CZ
– Ohra
– NZV
– OWM CZ
ASR
– ASR
Caresq
– Eucare / Avitae
Salland
– Salland
Zorg en Zekerheid
– Zorg en Zekerheid
ONVZ
– ONVZ
– United Healthcare Global
VGZ
– VGZ
– VGZ Bewuzt
– UMC
– IZZ
– Univé
– IZA
– Zekur
– MVJP
– Zorgzaam
Informatie in bovenstaande tabel geldt alleen voor het jaar 2024

Welke verzekering vergoed wat?

Fysiotherapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed, in sommige gevallen vanuit de basisverzekering. In dat laatste geval valt de behandeling vaak onder het eigen risico. Bel uw verzekering of check uw polisvoorwaarden om te kijken hoeveel vergoedingen er in uw pakket zitten. Voor vergoedingen vanuit de basisverzekering is altijd een verwijzing van een arts nodig.

Bent u geopereerd, of valt u onder één van de aandoeningen op de zogeheten chronische lijst? Dan vallen de eerste 20 behandelingen onder de aanvullende verzekering. De chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Informatie over vergoedingen voor fysiotherapie vind u ook op de website van de Rijksoverheid.


Verzekering en facturatie

Bent u verzekerd bij een zorgverzekering waar wij geen contract mee hebben? Dan is het volgende bij u van toepassing:

 • U krijgt van ons in de opvolgende maand een factuur thuis gestuurd. Deze betaalt u zoals omschreven staat op de factuur aan SAG Fysiotherapie De Keyzer. Toelichting: omdat wij geen overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar mogen wij de factuur om administratieve redenen niet zelf rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraar, daarom sturen wij de factuur naar u. De factuur moeten wij via de patiënt met het zogeheten ‘passantentarief’ declareren.
 • Vervolgens dient u deze factuur zelf in bij uw verzekering. Het hangt af van uw pakket en behandelcode welke vergoeding u krijgt van uw verzekeraar. Conform de polisvoorwaarden van een naturapolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed tot maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt tot een maximum van het marktconforme tarief.
 • Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar een lager bedrag uitkeert dan door ons in rekening is gebracht. Dit is het geval als het praktijktarief hoger ligt dan het tarief waarover de ongecontracteerde verzekeraar het percentage berekent.
 • Mocht u dit laatste in de toekomst willen voorkomen, kies dan altijd voor een restitutiepolis/vrije keuze polis met 100% vergoeding bij ongecontracteerde zorg.

Bij alle andere verzekeraars declareren wij rechtstreeks bij uw verzekeraar. Vraag van te voren aan uw zorgverzekering of u recht heeft op een vergoeding bij onze praktijk.

Antwoorden op veelgestelde vragen:

 • U heeft geen aanvullende verzekering
  Fysiotherapie wordt, op een paar uitzonderingen na, alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan komen de kosten voor uw eigen rekening.
  Heeft u een chronische indicatie? Dan zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening of zij worden (deels) door de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf behandeling 21 valt deze voor een ‘X’ termijn onder de basisverzekering.
 • U heeft het maximale aantal behandelingen uit uw aanvullend pakket vergoed gekregen
  Dit zijn alle vergoedingen voor fysiotherapie-behandelingen bij (eventueel verschillende) praktijken bij elkaar opgeteld per kalenderjaar. Klopt dit niet, neem dan contact op met uw zorgverzekering.
 • U heeft 2 afspraken op dezelfde dag bij verschillende fysiotherapiepraktijken
  Helaas vergoed de zorgverzekering maar 1 afspraak per dag. Hier kunnen wij zelf niets aan veranderen.
 • U heeft uw afspraak te laat afgemeld
  Was u verhinderd voor uw afspraak, maar heeft u niet op tijd afgebeld, te weten minimaal 24 uur van tevoren? Dan brengen wij voor de gereserveerde tijd kosten in rekening, zie bij Tarieven.

Veelvoorkomende begrippen zorgverzekering

Restitutiepolis:

Een restitutiepolis is een type zorgverzekering waarbij je als verzekerde vrij bent om te kiezen uit ziekenhuizen en zorgverleners. Bovendien krijg je de zorgkosten die je maakt maximaal vergoed, zelfs als de zorgaanbieder waar je gebruik van maakt geen contract heeft gesloten met de zorgverzekeraar.

Naturapolis:

Bij de naturapolis, ofwel een polis met een ruime zorgkeuze, krijgt de verzekerde zorg in natura en kan hij/zij terecht bij alle zorgverleners, ziekenhuizen en klinieken waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten. Dit noemt men ook wel ‘gecontracteerde zorgaanbieders’. Als een verzekerde besluit gebruikt te maken van een zorgaanbieder die niet is gecontracteerd, dient er een eigen bijdrage te worden betaald. De zorgverzekeraar vergoedt dan tussen de 60 en 80 procent van het gecontracteerde tarief.

Combinatiepolis:

De combinatiepolis kan gezien worden als een combinatie tussen de restitutiepolis en de naturapolis.

Heeft u nog vragen? Bel dan met uw verzekeraar of vraag het aan uw therapeut.


Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest